Serie i epizody 
A więc oto jest strona o seriach i epizodach z "Saint Seiya"... Część jest jeszcze niedopracowana, ale skoro już zaczęłam, to nie mam zamiaru tego zostawiać. ^-^ A więc opisane są pierwsze dwie serie, a epizody z wszystkich serii są już podane i przetłumaczone z włoskiego. Opisy epizodów (streszczenia, spoilery... nazwa do wyboru ^_-) za to robię na bieżąco, korzystając z projekcji na RTL7, na razie napisałam 77 całkiem sporych streszczeń i jestem z tego faktu niewątpliwie bardzo dumna. ^-^ Oczywiście nie wszystkie epizody zostały opisane (do moich opisów można się dostać klikając tytuł włoski danego odcinka), "streściłam" jedynie te, które zobaczyłam w polskiej wersji językowej... Niestety (a może "stety"? ^_-) poza oglądaniem anime i czytaniem mang istnieje także szkoła oraz inne zajęcia, tak więc nie mam czasu ani możliwości, aby obejrzeć każdy odcinek. Na razie jednak proszę się cieszyć tym, co jest... i tak starczy na bardzo dłuuugie czytanie... :-) 
*** 
Przypis 1 --- 18 lutego 2000
Co może wkurzyć człowieka tworzącego streszczenia? Przede wszystkim: RTL7 przesunęło "Saint Seiya" na 14:30, więc mogę robić tylko 2 streszczenia (aaa! _-_) na tydzień! Po drugie: psucie się TV. To jest właśnie przyczyna luk większych niż cztery epizody (a raczej jednej luki - pod koniec Asgardu...). Ale cóż, takie życie, jedyna nadzieja w tym, że "Rycerze Zodiaku" będą puszczani w kółeczko... 
*** 
Przypis 2 --- 15 listopada 2000
Jeszcze jedno - ostatnio zauważyłam, że mój styl pisania nieco się zmienił od czasu pisania moich najstarszych streszczeń, jednakże nie mam zamiaru moich najstarszych streszczeń pisać raz jeszcze od początku - uważam, że i tak bardzo dobrze spełniają swoją rolę i radzę je potraktować razczej jako źródło informacji, niż jako "napisaną pięknym językiem ksiażkę". ^_- (wszystkie streszczenia "z pierwszej sesji" puszczania "StS" na RTL7 nie mają podpisu informującego, kiedy zostały na stronie dodane, zaś streszczenia "z drugiej sesji" ów podpis mają... streszczenia z najnowszej aktualizacji nie mają podpisu, mają natomiast umieszczony nad tytułem znaczek "Nowe!"... wszystko jasne? ^____-) 
 
SANCTUARY 
(seria pierwsza) 
(epizody 1 - 73) 
*** 
Opis serii 
***
Numer epizodu
Tytuł włoski
Tytuł polski 
(przetłumaczony z włoskiego)
1 Pegasus l'invincibile Niezwyciężony Pegasus
2 Il torneo ha inizio Turniej się rozpoczął
3 Un temibile avversario Straszny przeciwnik
4 Pegasus contro Dragone Pegasus kontra Dragon
5 Dura lotta Ciężka walka
6 Phoenix Phoenix
7 Il furto della sacra armatura Kradzież świętej materii
8 Inseguimento Pogoń
9 I Cavalieri Neri Czarni Rycerze
10 Una decisione difficile Trudne postanowienie
11 Pegasus contro Pegasus Nero Pegasus kontra Black Pegasus
12 Lotta per la causa Powód do walki
13 Il ritorno di Sirio Powrót Shiryuu
14 La resa dei conti Zdanie rachunku (ze swoich czynów)
15 Il mistero svelato 
dodane - 3 września 2000
Wyjawiona tajemnica
16 L'attacco di Docrates Atak Docratesa
17 Lady Isabel e in pericolo 
dodane - 3 września 2000
Saori w niebezpieczeństwie
18 La regina degli inganni Królowa Iluzji
19 L'isola di Morgana Wyspa Morgana
20 Missione in Grecia 
dodane - 3 września 2000
Posłannictwo w Grecji
21 Lotta fra i ghiacci Walka wśród lodów
22 Un aiuto insperato Nieoczekiwana pomoc
23 Il Cavaliere d'Argento Srebrni Patroni
24 Il segreto di Castalia 
dodane - 3 września 2000
Tajemnica Castalii
25 In nome di Atena W imieniu Ateny
26 Amici o nemici? 
dodane - 3 września 2000
Przyjaciele czy wrogowie?
27 Lo scudo di Medusa Tarcza Meduzy
28 Una vittoria a caro prezzo Duża cena za zwycięstwo
29 Un attacco deciso 
dodane - 3 września 2000
Zdecydowany atak
30 L'ira di Tisifone 
dodane - 3 września 2000
Gniew Shainy
31 Due fratelli alleati Dwóch braci sprzymierzeńców
32 Ritorno all'isola nera Powrót na czarną wyspę
33 Sirio ritorna! 
dodane - 8 października 2000
Powrót Shiryuu!
34 Un amico ritrovato Odkrycie przyjaciela
35 L'acqua della vita 
dodane - 8 października 2000
Woda życia
36 Il Cavaliere d'Oro Złoci Patroni
37 Il sacrificio di Tisifone Ofiara Shainy
38 Il dubbio 
dodane - 8 października 2000
Niepewność
39 Una prova da superare Próba dominacji
40 Preparativi a Nuova Luxor 
dodane - 8 października 2000
Przygotowania do Nowego Luxoru
41 Al Grande Tempio 
dodane - 8 października 2000
W Wielkiej Świątyni
42 Il settimo senso Siódmy zmysł
43 La seconda casa 
dodane - 8 października 2000
Druga świątynia
44 Gemini Gemini
45 L'altra dimensione 
dodane - 8 października 2000
Inny wymiar
46 La migliore difesa e l'attacco Lepsza obrona niż atak
47 Addio ad un amico Żegnaj przyjacielu
48 Una guarigione sofferta 
dodane - 8 października 2000
Mozolne wyzdrowienie
49 L'ira del Dragone 
dodane - 8 października 2000
Gniew Smoka
50 Una duplice vittoria 
dodane - 8 października 2000
Podwójna wygrana
51 La quinta casa Piąta świątynia
52 Il malvagio potere di Arles 
dodane - 8 października 2000
Okrutne moce Aresa
53 Il nobile Cassios 
dodane - 5 listopada 2000
Szlachetny Cassios
54 I discepoli di Virgo 
dodane - 5 listopada 2000
Uczniowie Virgo
55 Dalla parte di Atena Ze strony Ateny
56 Una lotta impari Nierówna walka
57 Ritorno dall'Ade Powrót z Ade
58 Addio fratello Żegnaj braciszku
59 Speranza alla settima casa Nadzieja pokładana w siódmej świątyni
60 La cuspide scarlatta Szkarłatny wierzchołek
61 Un aiuto inatteso Nieoczekiwana pomoc
62 Quale destino per Crystal? Jakie przeznaczenie dla Kryształu?
63 Eufonia Harmonijność
64 Il ritorno di Micene Powrót Micene
65 Excalibur 
dodane - 5 listopada 2000
Excalibur
66 La pienezza di Dragone Gwałtowność Smoka
67 Battaglia senza vincitori Walka bez zwycięzców
68 La dodicesima casa 
dodane - 5 listopada 2000
Dwunasta świątynia
69 Belleza fatale Pechowa piękność
70
La rosa nera
Czarna róża
71 Arrivo alle case di Arles Przybycie do świątyni Aresa
72 Scontro finale Ostatnie starcie
73  
Chi ha vinto?
Kto zwyciężył?
 
ASGARD 
(seria druga - część pierwsza) 
(epizody 74 - 99) 
*** 
opis serii w opracowaniu... 
***
Numer epizodu
Tytuł włoski
Tytuł polski 
(przetłumaczony z włoskiego)
74 I Cavalieri di Asgard Rycerze Asgardu
75  
L'anello del Nibelungo
Pierścień Nibelunga
76  
Prima battaglia
Pierwsza walka
77 I sette zaffiri Siedem szafirów
78  
Verso Asgard
Ku Asgardowi
79 Fede negli uomini Wiara w ludzi
80 Duplice vittoria Podwójne zwycięstwo
81 Per amore di Flare Ze względu na miłość Freyi
82 Una tragica fine Tragiczny koniec
83 Una triste melodia Melancholijna melodia
84 La vera natura di Mime Prawdziwa natura Mime
85 Il passato di Mime Przeszłość Mime
86
Risveglio da un incubo
Przebudzenie z koszmaru
87
Uno sleale avversario
Nieuczciwy przeciwnik
88
Una scelta difficile
Ciężki wybór
89
Le anime della natura
Dusze natury
90
L'Orsa Maggiore
Wielka Niedźwiedzica
91 Doppia configurazione Podwójny kształt
92 L'ombra si rivela Cień objawia się
93 Affetto fraterno Braterskie uczucie
94 Raggio di sole in Asgard Promień słońca w Asgardzie
95 Cavaliere senza punti deboli Patroni bez żadnych słabości
96 Occhi del Drago Oczy Smoka
97 Nettuno, Signore degli Oceani Neptun, Władca Oceanów
98 La voce di un dio Głos boga
99 Fine o inizio? Koniec czy początek?
 
POSEIDON 
(seria druga - część druga) 
(epizody 100 - 114) 
*** 
opis serii w opracowaniu... 
***
Numer epizodu
Tytuł włoski
Tytuł polski 
(przetłumaczony z włoskiego)
100 Pericolo dagli abissi Niebezpieczeństwo z otchłani
101 Le colonne dei sette mari Filary siedmiu mórz
102 Prima battaglia Pierwsza bitwa
103 Un dono venuto da lontano Dar przybyły z daleka
104 Il secundo Cavaliere d'Oro Drugi Złoty Patron
105 La ricomparsa di Excalibur Ponowne pojawienie się Excalibura
106 Voci del passato Głosy z przeszłości
107 Le apparenze Pozory
108 La vendetta di Abadir Zemsta Abadira
109 Una sconcertante verita Wstrząsająca prawda
110 L'origine delle Forze Oscure Pochodzenie Mocy Ciemności
111 Un aiuto giunto da lontano Pomoc przybyła z daleka
112 La realta rivelata Objawiona rzeczywistość
113 La Freccia d'Oro Złota Strzała
114 Il trionfo della giustizia Truimf sprawiedliwości
 
Wróć do strony głównej 
*** 
(C) "Saint Seiya", 1986, Masami Kurumada 
(C) 1999, Liliana Lemańczyk